بیست و نهمین ماهنامه الگوریتم

بیست و نهمین ماهنامه الگوریتم

بیست و نهمین ماهنامه الگوریتم منتشر شد. در این شماره وضعیت قیمت¬ها و تورم جهانی، وضعیت بازارهای طلا، دلار، مسکن، اوراق و صندوق¬های درآمد ثابت و نیز بازار کالاهای جهانی مهم را بررسی می¬کنیم. در این شماره صنعت دارو و شرکت لابراتوارهای سینادارو از لحاظ بنیادی بررسی شده است.

دانلود متن کامل گزارش