سبدگردان اختصاصی الگوریتم

همپای هم رشد می کنیم

در سبد گردانی اختصاصی، مشتریان حقیقی و حقوقی مدیریت دارایی خود را به سبد گردان جهت سرمایه گذاری در سهام، انواع اوراق بهادار، سپرده‌های بانکی و غیره می‌سپارند. این روش از سرمایه گذاری مناسب کسانی است که یک تیم حرفه‌‎ای و اختصاصی برای مدیریت دارایی‌هایشان نیاز دارند.

در سبد گردانی اختصاصی، تیم سبدگردانی الگوریتم از طریق پرسشنامه‌ها‌ و برگزاری جلسات، میزان ریسک‌پذیری را اندازه گیری و انتظارات سرمایه‌گذار را مشخص می‌کند. پس از انعقاد قرارداد و آغاز سبدگردانی، سبدگردان الگوریتم گزارشات مستمر از وضعیت سرمایه گذاری در اختیار مشتری قرار می‌دهد. همچنین در صورت تمایل سرمایه گذار امکان انتقال دارایی ها اعم از سهام و سایر اوراق بهادار به سبد اختصاصی جهت مدیریت آن توسط سبد گردان وجود دارد.

بیشتر بدانید

تحلیل ها و گزارشات