بررسی شرکت بهمن دیزل - ۳ بهمن ۱۴۰۲

بررسی شرکت بهمن دیزل - ۳ بهمن ۱۴۰۲

بهمن دیزل در آذر ماه سال ۱۳۸۲ با تولید آزمایشی کامیونت ۶ تن تحت لیسانس شرکت ISUZU ژاپن آغاز به کار نمود و در ۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ به بهره‌برداری رسید و در اردیبهشـــت مـــاه ســـال ۱۳۹۴ در فرابـورس پذیرفتـه شـد. در حــال حاضــر شــرکت بهمــن دیــزل یکــی از واحدهــای تجــاری فرعــی شــرکت گــروه بهمــن اســت. محصولات این شرکت شامل کامیونت‌های ۶ تن، ۸ تن، ۵.۲ تن، کشنده‌های ۱۸ تن، و مینی بوس‌ می‌باشد.

دانلود متن کامل گزارش