بازدید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از غرفه شرکت سبدگردان الگوریتم-اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

بازدید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از غرفه شرکت سبدگردان الگوریتم-اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

به گزارش روابط‌عمومی شرکت سبدگردان الگوریتم، محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم؛ تحقیقات و فناوری ضمن بازدید از نمایشگاه شیخ بهایی از غرفه شرکت سبدگردان الگوریتم بازدید به عمل آورد. در این دیدار حامدی حامدی نیا مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم ضمن اشاره به دانش‌بنیان بودن شرکت سبدگردان الگوریتم به تشریح فعالیت‌های شرکت سبدگردان الگوریتم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکت در حوزه شرکت‌های استارتاپی و دانش بنیان پرداخت. وزیر علوم نیز ضمن تشکر از فعالیت‌های سبدگردان الگوریتم در حوزه تامین سرمایه و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان برای مجموعه الگوریتم آرزوی موفقیت کرد.