سی و ششمین ماهنامه الگوریتم

سی و ششمین ماهنامه الگوریتم

سی و ششمین شماره ماهنامه الگوریتم منتشر شد.     در این شماره وضعیت قیمت‌ها و تورم جهانی، وضعیت بازارهای طلا، دلار، مسکن، اوراق و صندوق های درآمد ثابت و نیز بازار کالاهای جهانی مهم را بررسی می‌کنیم. در این شماره صنعت بنادر و کشتیرانی و شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا از لحاظ بنیادی بررسی شده است.

دانلود متن کامل گزارش