آیین رونمایی از تامین مالی جمعی ارزی در فرابورس

آیین رونمایی از تامین مالی جمعی ارزی در فرابورس

در آیین رونمایی از تامین مالی جمعی ارزی در فرابورس، سبدگردان الگوریتم به عناون نهاد مالی برتر در حوزه تامین‌مالی جمعی انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سبدگردان الگوریتم؛ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس، مدیرعامل فرابورس و جمعی از مقامات و مدیران بانک مرکزی از ابزار جدید تامین مالی جمعی ارزی در تاریخ ۱۳ خرداد سال جاری و در محل شرکت فرابورس ایران رونمایی شد. در این مراسم همچنین از ۳ سکوی برتر حوزه تامین‌مالی جمعی و شرکت سبدگردان الگوریتم به عنوان نهاد مالی برتر در حوزه تامین‌مالی تقدیر به عمل آمد.