درباره اعضای الگوریتم

حامد حامدی نیا

حامد حامدی نیا

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

بیوگرافی

حامد حامدی نیا فارغ التحصیل دکترای مهندسی مالی از دانشگاه تهران وکارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه علوم اقتصادی، در حال حاضر مدیر عامل شرکت سبد گردان الگوریتم می باشد. وی صاحب چندین مقاله در زمینه صندوق ها و سرمایه‌گذاری های خطر پذیر است . حامدی نیا پیش از این به عنوان معاون سرمایه گذاری و دارایی های شرکت تامین سرمایه بانک مسکن فعالیت داشته و در چندین سبدگردانی و گروه مالی به عنوان مدیر سبد و معاون سرمایه گذاری تجربه فعالیت دارد.

سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی مالی از دانشگاه تهران فوق لیسانس مهندسی مالی از دانشگاه علوم اقتصادی لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق شغلی

معاون سرمایه گذاری و دارایی های شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن معاون سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات مشاور سرمایه گذاری سبدگردانی کوروش مدیر سبدگردانی و مدیر صندوق های سرمایه گذاری سبدگردانی الماس