درباره اعضای الگوریتم

امیر سیرانی

امیر سیرانی

مدیر سرمایه‌گذاری

بیوگرافی

دانشجوی مهندسی مالی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر در حال حاضر به عنوان مدیر سبد و مدیر صندوق سهامی مانا الگوریتم در شرکت سبدگردان الگوریتم می باشد. کسب تجارب فنی و کارشناسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین تجربه تحلیل صنایع مختلف در بازار سرمایه ایران موجب ایجاد ارزش در شرکت سبدگردان برای دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری و بهبود روزافزون این شرکت خواهد شد.

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع – برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

سوابق شغلی

کارشناس سرمایه گذاری شرکت آتی نگر سپهر ایرانیان